Tgaintézmény-vezető állás pályázatával kapcsolatos közzététel

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (8) bekezdése szerint az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának SZC/H01-1-4/2018. azonosító számú, tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztására kiírt pályázati eljárásában Földváriné Sugár Ildikó pályázó vezetői programja és a kialakított vélemények, valamint a szavazás eredménye.