Iskolai oktatás
nappali rendszerű képzés

A 2019/2020. tanévre meghirdetett nappali rendszerű képzésekkel kapcsolatos aktuális információk: pótfelvételi és meghirdetett képzések

A szakképzés fogalmai

A 2016/2017. tanévtől a szakkézpés iskolatípusai felmenő rendszerben átalakulnak a következők szerint:

szakközépiskola / szakképző > ágazati szakgimnázium / érettségire épülő szakgimnázium

szakiskola > szakközépiskola

speciális szakiskola > szakiskola

Az új névhasználaton túl az ágazati szakgimnázium a szakmai érettségi mellett az érettségivel megszerezhető OKJ szerinti szakképesítést is ad. Természetesen az érettsigire épülő szakgimnáziumi képzésben továbbra is megszerezhetők a ráépülő képzések.

A szakképzés ingyenessége

Az állami finaszírozás jogszabályi feltételek szerint a szakképzés ingyenességét garantálja.

Az oktatás munkarendjétől függetlenül -  mind nappali, mind pedig felnőttoktatásban - a tanuló részére ingyenes a szakkképesítésre történő felkészítő iskolai rendszerű oktatás: 

  • az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül 
  • az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén az érettségire épülő szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül 
  • a szakképesítés-ráépülés, szakmai előképzettségre épülő felkészítés esetében az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig
  • az ágazati szakgimnáziumban a szakmai érettségire történő felkészítés hat tanéven keresztül 
  • szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló részére a kétéves, érettségire történő középiskolai felkészítésben három tanéven keresztül
  • minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és - az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló kivételével - a sajátos nevelési igényű tanuló részére
  • az iskolai rendszerű szakképzés az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig

Minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére.

A hátrányos helyzetű tanuló tekintetében a jogszabályban meghatározott feltételek szerint meghosszabítható két évvel a szakkképesítésre történő felkészítő ingyenes iskolai rendszerű oktatás. 

Beiskolázási feltételek

Nappali rendszerű iskolai képzésben csak az első szakképesítés megszerzésére van lehetőség. 

A szakmai érettségivel szerzett szakképesítés nem számít első szakképesítésnek.

Tanköteles tanulók a központi felvételi eljárás keretében nyernek felvételt a szakképző intézményekbe. 

Nem tanköteles tanulók estében a nappali rendszerű iskolai képzésbe való belépés felső korhatára 25. életév. 

A nem tanköteles tanuló vagy a központi felvételi eljárástól eltérően más szakképző intézményt választó tanulók az eljárás pótfelvételit biztosító időszakában egyénileg, kérelem alapján jelentkezhetnek a meghirdetett képzésekre.

Az érettségire épülő szakgimnázium esetében - a fentiektől eltérően - az intézmény által meghirdetett képzésekre egyénileg jelentkezhetnek a tanulók az első szakképesítés megszerzésére a felső korhatát figyelembe véve.

A képzések bementi feltételeként sok esetben egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek is meg kell feleniük a jelentkezőkenk. Az adott alkalamssági feltételt a megghirdetett képzések tájékoztatója minden esetben tartalamzza. 

Beiskolázási tudnivalók

A  beiskolázási folyamatot jogszabályban rögzített rendelet szabályozza.

Amennyiben a képzést meghirdető intézmény nem támaszt más felvételi követelményt a felvételi eljárásban kialakított felvételi rangsort a tanulók általános iskolai tanulmányi átlaga adja meg. 

Központi írásbeli vizsgák időpontja és helyszínei:

Időpont: 2019. január 19. 10.00 óra