Felnőttoktatás
általános tudnivalók

A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatás.

A felnőttoktatás követelményei nem térnek el a nappali rendszerű iskolai oktatás követelményeitől.

A felnőttoktatásban a tanuló szintén állami vizsgákra készül fel, minden tanuló a szakképzési kerettantervek követelményeihez igazított vizsgakövetelmények alapján tesz szakmai vizsgát.

Életkor:

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben

 • nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik,
 • középfokú iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
 • Nincs felső korhatár.

Szakképesítés ingyenessége:

A második szakképesítés iskolai rendszerű felnőttoktatásban - esti vagy levelező munkarend szerinti formában - ingyenes.

 • Rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés nem számít külön szakképesítésnek.
 • A képzéshez kapcsolódó oktatási- és vizsgadíj nincs.

Esti munkarend:

 • Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát el kell érnie.
 • A felnőttoktatásban az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is épül.
 • Nem kell alkalmazni az ötnapos tanítási hétre vonatkozó rendelkezéseket.
 • A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásai nem vehetők igénybe.
 • A szakképző iskolával tanulói jogviszonyban áll a tanuló.
 • Diákigazolvány igényelhető.

Nem szakképesítés:

 • 1997 után kiállított szakközépiskolai érettségi.
 • Rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés nem számít külön szakképesítésnek.

Szakképesítés, de nem iskolarendszerű

 • Szakképesítés, amelyet nem iskolarendszerben, hanem tanfolyamon szereztek. (Felnőttképzési szerződést kötött, költségtérítéses volt.)

Hiányzások:

 • Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.
 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról
 • Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. 

Gyakorlat:

 • A gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben és külső képzőhelyeken történik együttműködési megállapodás, vagy tanulószerződés keretei között.
 • A gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel a felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés, együttműködési megállapodás is köthető.