Szakképzési Hídprogram

Miről szól a képzés?

A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzését igazoló komplex szakmai vizsgával zárul.  

A záróvizsga sikeres teljesítése esetén az intézmény alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

Kiknek szól a képzés?

Az adott tanév végéig tizenötödik életévét betöltő és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégző tanköteles tanuló, tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. 

E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy külföldön tanult.

A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.